ODENSE - VESTFYN FJERKRÆKLUB

PRÆMIEREGLER

Præmieregler for Odense-Vestfyn Fjerkræklub


Klubmester - senior
   *  
Pokal for bedste trio. Han- og hundyr skal
       være af samme race og farve.
Klubmester - senior - duer
   *   Pokal for bedste trio. Han- og hundyr skal
       være af samme race og farve.
Ungdomsklubmester - junior
   *   Pokal for bedste trio blandt
       ungdomsmedlemmer. Han- og hundyr skal
       være af samme race og farve.

Klubmester senior og Klubmester senior duer uddeles kun ved minimum tre hold trioer i hver af de to grupper.

Pokaler
Foreningens nye triopokaler tildeles de højest kårede trioer (1,2/2,1) af alle arter, dog skal der opnås mindst 280 point og ingen dyr under 92 point.
Disse pokaler har en løbetid på 15 årgange, og uddeles til den person, der har vundet pokalen flest gange med samme race og farve og som stadig er medlem af D.F.f.R og klubben. Ved lighed vinder den med størst sammenlagt pointsum. Der tildeles ikke pokaler til grupper, der ikke har opnået ærespræmie.
   *   Store høns - Let race
   *   Store høns - Svær race
   *   Dværghøns - Let race
   *   Dværghøns - Svær race
   *   Svømmefuglepokal (ænder og gæs)
   *   Duer
   *   Kalkuner
   *   Sirfjerkræ
   *   Voliere for duer og sirfjerkræ
   *   Voliere for høns, dværghøns, ænder, gæs  
       og kalkuner

Ungdomspokalen (kan kun vindes af ungdomsmedlemmer) 
   *  
Pokal for bedste trio blandt
       ungdomsmedlemmer. Kan ikke vindes på 
       dyr der tager ungdomsmesterpokalen.

Best in Show
   *   Pokal for udstillingens bedste dyr. ved
       pointlighed udvælges dyret af udstillingens
       dommere. I tilfælde hvor dette ikke kan lade
       sig gøre, trækkes der lod af bestyrelsen.

Medaljer
Medaljer tildeles udstillingens højest kårede trioer med guld, sølv og bronze i grupperne:
   *   Høns, dværghøns, svømmefugle og 
       Sirfjerkræ
   *   Duer
   *   Ungdomsmedlemmer
Forudsat at der er opnået ærespræmie. Volieresamlinger kan ikke tildeles medaljer
   1.   Ved pointlighed afgøres rækkefølgen af
         bedste handyr.
   2.   Ved fortsat lighed tegnede dyr frem for
         ensfarvede
   3.   Ved fortsat lighed 2,1 frem for 1,2
   4.   Ved fortsat lighed trækker bestyrelsen lod

Ærespræmier
Ærespræmier uddeles i den udstrækning disse haves.
Uddelingen sker i præmiegrupper bestående af høns, dværghøns, svømmefugle og sirfjerkræ / kalkuner. Antallet i hver gruppe beregnes ud fra et forholdstal. Grupperne vælger på skift. Første år vælger høns først. Andet år vælger dværghøns og tredie år svømmefugle osv.

Ærespræmier tildeles trioer 1,2 eller 2,1 af samme race og farve, der har opnået mindst 280 point og ingen under 92 point, samt volieresamlinger på 94 point, som indsættes i præmierækken med 3 gange pointsum.

Klubmesteren/senior vælger den første ærespræmie.

Kåringspræmier

Kåringspræmier uddeles i den udstrækning disse haves i de fire grupper.

Uddelingen sker i præmiegrupper bestående af høns, dværghøns, svømmefugle og sirfjerkræ/kalkuner.Antallet i hver gruppe beregnes ud fra forholdstal. Grupperne vælger på skift, Første år vælger høns først. Andet år vælger dværghøns og tredje år svømmefugle osv.

Kåringspræmier tildeles trioer 1,2 eller 2,1 af samme race og farve, der opnår 278 og op til ærespræmieniveau og ingen under 91 point, samt volieresamlinger på 93 point, som indsættes i præmierækken med 3 gange pointsum.

Kan også tildeles dyr af ikke eget opdræt.

Opdrætterpræmier

Sjældne og vanskelige racer og varieteter, herunder enkeltdyr, samt dyr udstillet af ungdomsmedlemmer, som ikke opnår anden præmie, kan tildeles opdrætterpræmie efter bestyrelsens skøn.

Præmier til ungdomsmedlemmer

Der laves et særskilt præmiebord til ungdomsmedlemer.

Ærespræmier og kåringspræmier uddeles efter ovenstående regler.

Præmier til duer

Der laves et særskilt præmiebord til duer.

Ærespræmier og kåringspræmier uddeles efter ovenstående regler, dog går 0,1 frem for 1,0.

Volieresamlinger

En volieresamling består af dyr i samme race og farve. Voliere for duer består af 2,2 dyr.                      Voliere for sirfjerkræ består af 1,2 dyr.                        Voliere for høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner består af 1,2 dyr.

Ægudstilling

Der tildeles 1 ærespræmie for hver 5 hold a´ 8 æg, der har opnået mindst 94 point.

Alle hold med 93 point tildeles kåringspræmie. Disse indsættes i præmierækken efter bestyrelsens skøn.

Rækkefølge

Pokaler, præmier uddeles efter opnået antal point

   1.   Ved pointlighed afgøres rækkefølgen af

         bedste handyr.

   2.   Ved fortsat lighed tegnede dyr frem for

         ensfarvede.

   3.   Ved fortsat lighed går 2,1 frem for 1,2.

   4.   Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor

         handyret har mest for type.

   5.   Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor

         handyret har mest for farve og tegning.

   6.   Ved fortsat lighed afgøres rækkefølgen af

         bedste høne.

   7.   Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor

         hønen har mest for type.

   8.   Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor 

         hønen har mest for farve og tegning.

   9.   Er der fortsat lighed, trækker bestyrelsen 

         lod.

I tvivlstilfælde af ovenstående er bestyrelsen højeste myndighed.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2006.

Ændret på bestyrelsesmødet den 14. september 2007 med mandat fra ordinære generalforsamling 2007.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. februar 2008.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. februar 2011.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2012.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. februar 2014.                                                                                 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 1. marts 2016.   

Således ændret på den ordinære generalforsamling den 22. februar 2017.
Således ændret på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2020.    

Nyeste kommentarer

21.08 | 13:34

Jeg har lys Sussex haner i stor race alle fra 2022, det er dyr som er opdr...

19.08 | 22:48

Jeg søger 6 stk Plymouth Rock tæt på æglægning.

11.08 | 09:53

Lys Sussex hane søges af stor race, hvid/sort Columbia farve.

04.04 | 14:32

Jeg søger rugeæg af stor gul orpington